Trường Đại Học Võ Trường Toản Cần Thơ - Tặng 100k Tân Thủ